Đối Tác

Cáp quang luồn cống PKL 4-144 FO

Đánh dấu trên vỏ cáp:
- Số mét cáp - Loại cáp - Ký hiệu cáp - Tên công ty - Năm sản xuất
            Ví dụ: XXXXX M - OFC – DUNM - SM 96C - TFP CABLE - 2009
Các tiêu chuẩn tham khảo:
-       TCVN: TCN 68-160: 1996        -    ITU-T: G.652D
-       ITU-T: K.25                                  -    ITU-T: L.10
-       IEC: 60793                                  -    IEC: 60794
-       EN: 187000

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 2: Mr Dang - 0918584135

Sale 1: Mr Quận - 0918528333 - quanpv@tfp.com.vn

Hình Ảnh

Statistics


 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁP QUANG VÀ THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN - TFP
 
Văn phòng: Dốc Vân - xã Yên Viên - huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội
 
Điện thoại:+84-4-3553 6969- 36991925 ;Fax +84-4-35537989